Kişisel Verilerin Korunması


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

I. Aydınlatmanın Amacı ve Veri Sorumlusu

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni'nin (Aydınlatma Metni) amacı, Yukardanbak Turizm Ltd. Şti. (Yukardanbak) tarafından sağlanan otel rezervasyonu, özel etkinlik organizasyonları ve kişiselleştirilmiş turizm hizmetleri kapsamında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un (Kanun veya KVKK) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

Yukardanbak olarak, misafirlerimizin ve kullanıcılarımızın gizliliğini koruma ve kişisel verilerini güvenli bir şekilde işleme konusunda en üst düzeyde taahhütte bulunuyoruz. İşbu Aydınlatma Metni, web sitemiz, mobil uygulamamız, sosyal medya mecralarımız, çağrı merkezimiz ve diğer tüm dijital ve fiziksel kanallarımız aracılığıyla gerçekleştirilen tüm işleme faaliyetleri hakkında şeffaf bilgilendirme yapmayı amaçlamaktadır.

Yukardanbak, işbu Aydınlatma Metni'ni işlediği kişisel veriler ve amaçların değişmesine bağlı olarak her zaman güncelleyebilir ve değiştirebilir. Güncelleme ve değişiklikler web sitemizde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

II. Tanımlar

Bu bölüm, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve işbu Aydınlatma Metni'nde kullanılan terimlerin tanımlarını içermektedir. Anlaşılırlığı artırmak ve hukuki açıklık sağlamak amacıyla aşağıdaki tanımlar kullanılmıştır:

- **Kişisel Veri:** Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

- **Kişisel Verilerin İşlenmesi:** Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

- **İlgili Kişi:** Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

- **Veri Sorumlusu:** Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

- **Aydınlatma Yükümlülüğü:** Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun'un 11'inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü ifade eder.

Bu tanımlar, Aydınlatma Metni'nin anlaşılabilirliğini artırmak ve KVKK kapsamındaki terimlerin net bir şekilde açıklanmasını sağlamak için kullanılmıştır. Yukardanbak Turizm Ltd. Şti. olarak, bu tanımların ve KVKK'nın gerekliliklerinin bilincindeyiz ve işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getirme taahhüdünde bulunuyoruz.

III. SÜREÇLERE GÖRE İŞLENEN VERİLERİNİZ

A.WEB SİTESİ VE MOBİL UYGULAMA

Web Sitemizi Ziyaret Ediyorsanız veya Mobil Uygulamamızı Kullanıyorsanız

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Yukardanbak web sitesini veya mobil uygulamasını kullanımınız sebebiyle tarafınıza ait bazı kişisel verileri elde ederiz. Bu kapsamda;

Web Sitesi Trafik Bilgileriniz, İşlem Güvenliği (Bağlantı Zamanı, Ziyaret Edilen Sayfa, IP Adresi gibi)

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

o KVKK 5/2a’da belirtilen Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle

 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'daki Yer Sağlayıcının Sorumluluğu’na (Madde 4’e) istinaden işlenmektedir.

Bunların yanında çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgilendirmeye Çerezlerle İşlenen Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Metni’nden (Çerez Aydınlatması) erişebilirsiniz.

Yukardanbak mobil uygulamasını kullanımınız halinde yukarıdakilerden farklı olarak İşlem Güvenliği (Mobil cihaz bilgileri, Arıza ve performans tanıları) bilgileriniz

• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla

o KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; üçüncü parti çerez sağlayıcılara, çerezler vasıtası ile işlenen web sitesindeki hareketleriniz, seçimleriniz ve tercihlerinize ilişkin bazı bilgiler aktarılabilir. Ayrıntılı bilgi için Çerez Aydınlatması’nı inceleyebilirsiniz.

B. ALIŞVERİŞ SÜREÇLERİ

Yukardanbak'da otel rezervasyonları ile satın alma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Şirketlerinin planlama yapabilmesi amacıyla web sitesi üzerinden satış yapılmamakta, çağrı merkezi ile iletişime geçmeniz beklenmektedir.

Otel Süreçleri

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Otel Rezervasyonu Arıyorsanız; aramanıza ilişkin Müşteri İşlem (Otel,şehir bölge, giriş ve çıkış tarihleri, konaklayacak kişi sayısı ve filtreleme kısmında belirlediğiniz özellik bilgileri) kişisel verileriniz;

• Mal/Hizmet satış ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

o KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle

 Sizinle akdedilecek olan Otel Rezervasyon Sözleşmesine istinaden işlenmektedir.

Otel Rezervasyonu Satın Alıyorsanız; alım işleminize ilişkin Kimlik(Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet), İletişim (Adresi, E-Posta Adresi, Telefon Numarası), Müşteri İşlem (Rezervasyon Bilgileri, Bölge, Kişi Sayısı, Ulaşım Talebi, Konaklanacak Otel / Tesis, Giriş Tarihi, Çıkış Tarihi, Şehir, vd.) kişisel verileriniz;

• Mal/Hizmet satış ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

o KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle

 Sizinle akdedilecek olan Otel Rezervasyon Sözleşmesine istinaden işlenmekte ve konaklamak istediğiniz otel/konaklama tesisi ile paylaşılmaktadır.

Mesafeli Sözleşmeniz ve Ön Bilgilendirme Formuna İlişkin; Kimlik (Ad, Soyad), İletişim (Adres, E-Posta Adresi, Telefon), Müşteri İşlem (Rezervasyon Zamanı, Rezervasyon Bilgileri, Tutar), kişisel verileriniz ise;

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

o KVKK Md.5/2ç’deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması sebebiyle

 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ndaki Kalıcı Veri Saklayıcısı İle Bildirim Yükümlülüğü'ne (Madde 6) istinaden işlenmekte ve tarafınıza iletilmektedir

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan yasal yükümlülüklerimizin dışında; rezervasyonunuza ilişkin kişisel verileriniz, rezervasyon bilgilerinin bildirilmesi ve konaklamanızı gerçekleştirebilmeniz amacıyla konaklama tesisine aktarılır.

Konaklama sürecinde otele/konaklama tesisine verdiğiniz kişisel verilerinizin işlenmesinden ilgili Otel/Konaklama Tesisi veri sorumlusu sıfatı ile sorumludur.

Ödeme ve Faturalandırma Süreçleri

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Yukardanbak çağrı merkezi üzerinde kredi kartınızla yapacağınız tüm işlemleriniz GeotrustRapidSSL sertifikasıyla güvence altına alınmıştır. Kart bilgileriniz 2048 bit koruma ile şifrelenerek iletilmektedir.

Kredi Kartı ile Ödeme: Yukardanbak üzerinde gerçekleştirdiğiniz ödeme işlemi için girdiğiniz kredi kartı bilgilerinizi içeren Kimlik (Ad, Soyad), Finans (Kredi Kart Numarası, Kredi Kartı Son Kullanım Tarihi, Kredi Kartı Güvenlik Numarası, Ödeme Şekli), Müşteri İşlem (Ücret, İşlem Açıklaması, İşlem Zamanı, İşlem Numarası, Onay Numarası) kişisel verileriniz;

• Mal/Hizmet satış ile finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

o KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle

 Sizinle akdedilen Hizmet Satış Sözleşmesine istinaden işlenmekte, akabinde ilgili ödeme kuruluşu ve banka ile paylaşılmaktadır.

Havale/EFT ile Ödeme: Ödemenizi havale/EFT yoluyla gerçekleştiriyorsanız,Kimlik (Ad, Soyad), İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Açıklama Notu), Finans (İşlem Tutarı, Gönderim Tarihi, Banka Adı), Müşteri İşlem (Rezervasyon Numarası ) kişisel verileriniz;

• Mal/Hizmet satış ile finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

o KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle

 Sizinle akdedilen Hizmet Satış Sözleşmesine istinaden işlenmekte ve ilgili bankalarla paylaşılmaktadır.

Fatura Düzenlenmesi: Satın aldığınız ürün veya hizmetler sebebiyle tarafınıza fatura düzenlenmektedir. Bu kapsamda faturaya ilişkin; Kimlik (Ad, Soyad ve T.C. Kimlik No), İletişim (Adres ) Finans (Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik No) Müşteri İşlem (Satılan Ürün / Hizmet, Tutar, Fatura No, vd) kişisel verileriniz;

• Mal/Hizmet satış ile finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

o KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle

 Vergi Usul Kanunu (kanun No: 213)'ndaki Fatura Ve İrsaliye Düzenleme Zorunluluğu'na (Md. 230/1 5. bent ve Md.232/1) istinaden işlenmekte,

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla

o KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle

 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra No:433)'ndaki E-arşiv Fatura Düzenleme Zorunluluğu'na (Madde 3/b) istinaden E-fatura entegratör firma ve GİB ile paylaşılmaktadır.,

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

• Kredi kartı bilgileriniz ile ödemeye ilişkin kişisel verileriniz ödemenin alınabilmesi amacıyla ödeme hizmet sağlayıcı tedarikçilerimiz ve bankaya aktarılmaktadır.

• Ödemenizi havale/EFT yoluyla gerçekleştiriyorsanız, ödemeniz ile ilgili bilgiler, ödemenin alınabilmesi amacıyla zorunlu olarak banka ile paylaşılmaktadır.

• Fatura bilgileriniz mevzuat gereği yetkili kurumlara bilgi verilmesi gerektiğinden entegratör firma aracılığı ile T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılmaktadır.

İşlem ve Elektronik Ticaret Kayıtlarını Saklama Süreçleri

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Yukardanbak web sitesi ve mobil uygulaması üzerinde gerçekleştirdiğiniz işlemlerin log (iz) kayıtları, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve saklama amaçlarıyla KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz, güvenli şekilde barındırılması ve yedeklenmesi amacıyla veri saklama tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

D. İLETİŞİM VE PAZARLAMA SÜREÇLERİ

Çağrı Merkezi

Yukardanbak çağrı merkezi ile iletişime geçmeniz halinde işlenen ad, soyad, telefon numarası ve ses kaydı bilgileriniz; iletişim faaliyetlerinin, satış sonrası destek süreçlerinin, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve talep / şikayetlerin takibi amaçlarıyla, KVKK’nın 5. maddesinde öngörülen, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir.

Whatsapp İletişimi

Yukardanbak ile Whatsapp üzerinden iletişime geçmek isterseniz kimlik ve iletişim bilgileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenir. Whatsapp verilerinin yurt dışında bulunması sebebiyle kişisel verileriniz yalnızca KVKK Md.9/1'de düzenlenen yurt dışına kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda işlenir ve Whatsapp LLC’ye aktarılır.

Pazarlama Süreçleri

Yukardanbak’tan ticari elektronik ileti almak, kampanya ve promosyonlar hakkında bilgi almak, size özel fırsatlardan haberdar olmak istemeniz halinde kimlik, e-posta adresi, telefon numarası, iletişim kanalı ve iletişim izni bilgileriniz; reklam/kampanya süreçlerinin, iletişim faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, pazarlama analiz çalışmalarının ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK Md5/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenmektedir. Bu kapsamda verdiğiniz açık rıza, 6563 sayılı Kanun kapsamında ticari elektronik ileti alımına ilişkin bir onayı içerir. Verdiğiniz açık rızayı her zaman geri alabilirsiniz.

İletişim onayı verdiğiniz takdirde bu onaya ilişkin kimlik, iletişim ve onay bilgileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Md.7’ye istinaden İYS aracılığıyla Ticaret Bakanlığına bildirilmektedir.

IV. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Yukardanbak Turizm Ltd. Şti. olarak, sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmak ve kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyim sunmak için çeşitli yöntemlerle kişisel verilerinizi toplamaktayız. Aşağıda, kişisel verilerinizi nasıl ve hangi yöntemlerle topladığımızı detaylı bir şekilde açıklamaktayız:

A. Dijital Kanallar

**1. Web Sitesi ve Mobil Uygulama:**

   - Kullanıcılarımız web sitemizi ziyaret ettiğinde veya mobil uygulamamızı kullandığında, kullanıcı etkileşimleri, cihaz bilgileri, IP adresleri ve tarayıcı verileri gibi bilgiler otomatik olarak toplanmaktadır. Bu veriler, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve web sitemizin/mobil uygulamamızın performansını analiz etmek için kullanılmaktadır.

**2. Sosyal Medya Mecraları:**

   - Sosyal medya platformlarında (Facebook, Instagram, Twitter vb.) yapılan etkileşimler yoluyla kullanıcılarımızın paylaştığı yorumlar, beğeniler ve mesajlar gibi veriler toplanmaktadır. Bu bilgiler, kullanıcılarımızla etkileşimimizi artırmak ve sosyal medya stratejilerimizi geliştirmek için kullanılmaktadır.

B. Fiziksel Kanallar

**1. Çağrı Merkezi:**

   - Çağrı merkezimiz aracılığıyla yapılan iletişimler sırasında, kullanıcılarımızdan alınan bilgiler (ad, soyad, telefon numarası, talep detayları) kaydedilmekte ve müşteri hizmetlerimizi iyileştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

**2. Etkinlikler ve Fiziksel İletişim:**

   - Organize ettiğimiz etkinliklerde veya doğrudan iletişim yoluyla (örneğin, broşürler, anketler, ziyaretçi formları) toplanan kişisel veriler, hizmetlerimizi tanıtmak ve kullanıcı geri bildirimlerini toplamak için kullanılmaktadır.

C. Üçüncü Parti Kaynaklar

**1. İş Ortakları ve Tedarikçiler:**

   - İş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz aracılığıyla dolaylı olarak elde edilen kişisel veriler, hizmetlerimizi geliştirmek ve kullanıcılarımıza özel teklifler sunmak için kullanılmaktadır.

Yukardanbak Turizm Ltd. Şti. olarak, kişisel verilerinizi toplarken ve işlerken KVKK ve ilgili diğer yasal düzenlemelere tam olarak uygun hareket etmekteyiz. Kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesiyle ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.

V. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

Yukardanbak Turizm Ltd. Şti. olarak, kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi konusunda sizin haklarınıza büyük önem vermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, siz ilgili kişiler olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz ve bu haklarınızın kullanımını kolaylaştırmak için gerekli tüm adımları atmaktayız:

 A. Kişisel Veri İşlenip İşlenmediğini Öğrenme Hakkı

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkına sahipsiniz.

 B. Kişisel Verilere Erişim ve Bilgi Talep Hakkı

- Eğer kişisel verileriniz işlenmişse, bu verilere ilişkin bilgi talep etme hakkınız bulunmaktadır.

- İşlenen kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri ve bu kişilere aktarılma amaçlarını öğrenme hakkınız vardır.

C. Kişisel Verilerin Düzeltilmesi Hakkı

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda, bunların düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 D. Kişisel Verilerin Silinmesi veya Yok Edilmesi Hakkı

- KVKK ve ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

 E. İşlenen Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişilere Bildirilmesi Hakkı

- Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi durumunda, bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme hakkınız vardır.

 F. Otomatik Sistemlerle Analiz Edilen Kişisel Verilere İtiraz Hakkı

- Kişisel verilerinizin, yalnızca otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkına sahipsiniz.

 G. Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Olarak İşlenmesi Sebebiyle Zararın Giderilmesi Hakkı

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

 H. Hakların Kullanılması ve Başvuru Yöntemi

- Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, [[email protected]](mailto:[email protected]) adresine e-posta gönderebilir veya şirket adresimize yazılı olarak başvuruda bulunabilirsiniz.

- Başvurunuzda adınızı, soyadınızı, başvuru yazılı ise imzanızı, T.C. kimlik numaranızı veya pasaport numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızı ve talep konunuzu belirtmeniz gerekmektedir.

Yukardanbak Turizm Ltd. Şti. olarak, kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi konusunda en yüksek standartları benimsemekte ve KVKK ile uyumlu bir şekilde hareket etmekteyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.

VI. Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Yukardanbak Turizm Ltd. Şti. olarak, kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru, talep veya endişenize açığız ve bu konularda size yardımcı olmak için buradayız. Kişisel verilerinizle ilgili haklarınızı kullanmak veya veri işleme süreçlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, aşağıdaki yöntemlerle bizimle iletişime geçebilirsiniz:

A. E-Posta Yoluyla Başvuru

- E-posta Adresi: [[email protected]](mailto:[email protected])

- Başvurunuzda, adınızı, soyadınızı, varsa T.C. kimlik numaranızı, iletişim bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası) ve talebinizin detaylarını belirtmeniz gerekmektedir.

- E-posta yoluyla yapılan başvurular, alındığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

B. Yazılı (Fiziksel) Başvuru

- Adres: [Yukardanbak Turizm Ltd. Şti. adresi]

- Başvurunuzda, adınızı, soyadınızı, varsa T.C. kimlik numaranızı, iletişim bilgilerinizi (adres, e-posta adresi, telefon numarası) ve talebinizin detaylarını belirtmeniz gerekmektedir.

- Yazılı başvurular, alındığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

C. Başvuru Süreci ve Değerlendirme

- Başvurularınız, KVKK ve ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde titizlikle değerlendirilecek ve işleme alınacaktır.

- Başvurunuzun içeriğine bağlı olarak, talebinizin niteliğine uygun olarak en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

- Başvurunuzun sonucu, tarafınıza başvuruda belirttiğiniz iletişim bilgileri üzerinden yazılı olarak veya elektronik ortamda iletilir.

- Başvurunuzun sonuçlandırılması sürecinde herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.

Yukardanbak Turizm Ltd. Şti. olarak, kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi konusunda en yüksek standartları benimsemekte ve KVKK ile uyumlu bir şekilde hareket etmekteyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.

KATEGORİLER