Kullanıcı Sözleşmesi


Kullanıcı Sözleşmesi

1. **Taraflar**

Bu sözleşme, Ören Mahallesi, 44 Nolu Sokak No:12/2 Milas-Muğla adresinde mukim ve www.yukardanbak.com internet sitesinin işletmecisi olan YUKARDANBAK TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle "YUKARDANBAK" olarak anılacaktır) ile www.yukardanbak.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (bundan böyle "ÜYE/KULLANICI" olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

2. **Sözleşmenin Konusu**

İşbu sözleşme, YUKARDANBAK'ın sahip olduğu www.yukardanbak.com adlı internet sitesinden ÜYE/KULLANICI'nın faydalanma şartlarının belirlenmesi ve sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca ÜYE/KULLANICI'nın kullandığı güncelleştirmeler de dahil olmak üzere, tatil, tur hizmetleri ve diğer sunulacak hizmetlere uygulanmasını kapsamaktadır.

3. **Web Sitesi İçeriği**

www.yukardanbak.com web sitesinde yer alan bilgilerin doğruluk ve güncelliği sürekli olarak kontrol edilmektedir. Ancak, web sitesinde yer alan bilgiler, gerçek durumun gerisinde kalabilir ve bu nedenle hizmetlerin güncel durumu ile sitede yer alan bilgiler arasında farklılıklar olabilir. YUKARDANBAK, web sitesinde yer alan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belirli bir amaca uygunluğu ve tamlığı hakkında herhangi bir açık veya zımni garanti vermemekte ve taahhütte bulunmamaktadır. YUKARDANBAK, web sitesi içeriğinde istediği zaman değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişikliklerden doğabilecek herhangi bir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı YUKARDANBAK sorumlu tutulamaz.

4. **Web Sitesinde Değişiklik Yapma Hakkı**

YUKARDANBAK, web sitesi ve site uzantısında yer alan her türlü hizmet, ürün, site kullanım koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, sitede yayınlandığı anda yürürlüğe girer ve sitenin kullanımı veya siteye erişim ile bu değişiklikler kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar, link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek herhangi bir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı YUKARDANBAK sorumlu tutulamaz.

5. **Web Sitelerine Verilen Bağlantılar (Linkler)**

YUKARDANBAK, web sitesi üzerinden doğrudan veya dolaylı olarak diğer sitelere bağlantı (link) sağlayabilir. YUKARDANBAK, link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmez ve bu bilgilerle ilgili herhangi bir taahhütte veya tavsiyede bulunmaz. Bu sitelerin kullanımından doğabilecek zararlar ÜYE/KULLANICI'nın kendi sorumluluğundadır. YUKARDANBAK, bu tür link verilen sayfalara erişimi kendi yazılı onayına bağlayabilir ve uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

6. **Site Bilgileri**

YUKARDANBAK, işbirliği yapılan tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan alınan bilgileri web sitesi üzerinde ilan etmektedir. Bu bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterilmekte, ancak alınan veya talep edilen hizmet ve olanakların belirtilen nitelik ve müsaitliği göstermemesinden dolayı YUKARDANBAK sorumlu tutulamaz. Otel ve otel odalarının YUKARDANBAK web sitesinde gösterilen fotoğrafları sadece genel bilgilendirme amaçlı olup, alınan oda tipiyle sitede yayınlanan fotoğraflar aynı kategoride olmayabilir. Pansiyon durumları, otel konseptleri, yıldız nitelikleri tesisten tesise ve ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Tadilat, bakım ve yenileme çalışmaları tamamen ilgili otelin inisiyatifindedir ve tedarikçiler/oteller, bu tür durumlarda oluşabilecek her türlü rahatsızlığı asgari düzeyde tutma sorumluluğunu üstlenirler.

YUKARDANBAK, internet sitesinde, kullanıcının iptal hakkı saklı olmak üzere, herhangi bir aksaklıktan dolayı oluşabilecek eksik ya da yanlış fiyatlandırmalar (tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan kaynaklanan fiyatlandırma hataları da dahil olmak üzere) söz konusu olduğunda, ödenmiş ya da ödenecek olan ilgili fiyatı ve toplam tutarı düzeltme yetkisini saklı tutar.

7. **Rezervasyon İptal veya Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar**

YUKARDANBAK üzerinden yapılan her türlü hizmet işleminde, rezervasyon kuralları kabul edilmiş sayılır. Tüm

 iptal ve değişiklikler, ÜYE/KULLANICI'nın rezervasyon sırasında kabul ettiği ve sözleşmede yer alan hizmet sözleşmesi çerçevesinde yapılır. YUKARDANBAK üzerinden alınan hizmetlerle ilgili her aşamada YUKARDANBAK ile iletişim kurulmalıdır. Aksi takdirde, ÜYE/KULLANICI'nın başka bir firmadan, otelden yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında YUKARDANBAK sorumluluk kabul etmez.

8. **YUKARDANBAK Bildirimleri ve Elektronik Bilgilere İlişkin ÜYE/KULLANICI Onayı**

Bu sözleşme elektronik olarak imzalanmaktadır. YUKARDANBAK'ın, ÜYE/KULLANICI'ya hizmetle ilgili taahhüt ettiği bilgileri gönderme hakkı vardır. ÜYE/KULLANICI'ya e-posta yoluyla gönderilen bildirimlerin, e-postanın iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır. Bu bilgiler, ÜYE/KULLANICI'nın hizmete kaydolduğunda belirttiği e-posta adresine e-posta ile, bilgi mevcut olduğunda ÜYE/KULLANICI'ya gönderilen e-posta bildiriminde belirtilen bir web sitesine erişim suretiyle veya bu amaç için genel olarak önceden belirlenmiş bir web sitesine erişim suretiyle gönderilebilir.

9. **Tarafların Hak ve Yükümlülükleri**

www.yukardanbak.com sitesine üye olan ÜYE/KULLANICI, verdiği tüm bilgilerin doğruluğunu garanti eder. ÜYE/KULLANICI, kendisine ait bilgilerden, yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerden dolayı doğabilecek tüm sonuçlardan sorumludur. 18 yaşından küçüklerin veya hacir altında bulunanların, işbu web sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından ve işlem yapmalarından YUKARDANBAK sorumlu tutulamaz.

www.yukardanbak.com web sitesinde; ÜYE/KULLANICI tarafından internet üzerinden doldurularak gönderilen formlar, chat ve öneri-şikayet sayfalarındaki gönderilerin, tehdit, tahrik, rahatsız edici, ahlaka ve kanuna aykırı içerikte olmasından ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar vermelerinin sonuçlarından ÜYE/KULLANICI sorumlu olacaktır. ÜYE/KULLANICI'ların bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.

ÜYE/KULLANICI web hizmeti alırken, ilgili kanunlara, sözleşmeye, bildirimlere uymak, hizmet hesabının parolasını gizli tutmak ve hizmete ilişkin bir güvenlik ihlalini fark ettiğinde derhal YUKARDANBAK'a bildirmekle yükümlüdür.

10. **Fikri Mülkiyet Hakları**

www.yukardanbak.com adlı web sitesinin sahibi YUKARDANBAK TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ'dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu YUKARDANBAK'ın ya da YUKARDANBAK'ın lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. YUKARDANBAK'dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu

 sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

www.yukardanbak.com web sitesine girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde Muğla Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. YUKARDANBAK'ın kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

11. **Sözleşmenin Feshi**

İşbu sözleşme, ÜYE/KULLANICI'nın üyeliğini iptal etmesi veya YUKARDANBAK tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. YUKARDANBAK, ÜYE/KULLANICI'nın üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda, ÜYE/KULLANICI'nın üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

12. **İhtilafların Halli**

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Muğla Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. **Yürürlük**

ÜYE/KULLANICI'nın, üyelik kaydı yapması, ÜYE/KULLANICI'nın sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve sözleşmede yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme, ÜYE/KULLANICI'nın üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.


KATEGORİLER