Hizmet Sözleşmesi


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar:

Bu sözleşme (bundan böyle "SÖZLEŞME" olarak anılacaktır), aşağıda belirtilen taraflar arasında imzalanmıştır:

- Ören Mahallesi, 44 Nolu Sokak No:12/2 Milas-Muğla adresinde mukim YUKARDANBAK TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle "YUKARDANBAK" olarak anılacaktır).

- www.yukardanbak.com internet sitesi üzerinden rezervasyon yapan, tüm kişisel bilgilerini girmek ve onaylamak suretiyle aşağıdaki şartları peşinen kabul eden, rezervasyon formunda TC. numarası veya pasaport numarası bulunan müşteri (bundan böyle "MÜŞTERİ" olarak anılacaktır).

2. Sözleşmenin Konusu:

İşbu sözleşmenin konusu, YUKARDANBAK'ın, MÜŞTERİ'ye www.yukardanbak.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sunduğu, nitelikleri, satış fiyatı ve koşulları belirtilen Otel Konaklama Satış hizmeti ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

3. Tanımlar:

- **Hizmet(ler):** MÜŞTERİ'lerin www.yukardanbak.com sitesinde yayınlanan otelin sunduğu hizmetler hakkında bilgi alma, konaklama için oda rezerve etme, ödemelerini yapma veya sunulan diğer ürün ve hizmetleri satın alma işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla YUKARDANBAK tarafından sunulan uygulama.

- **İçerik:** Web Sitesi’nde yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

- **Kullanıcı:** Web Sitesi’ni ziyaret eden ve/veya kullanan tüm gerçek veya tüzel kişiler.

- **Otel:** YUKARDANBAK sitesinde yayınlanan konaklama tesislerinden her biri.

- **Web Sitesi:** www.yukardanbak.com isimli alan adlarından ve bu alan adlarına bağlı alt alan adlarından oluşan YUKARDANBAK'ın Hizmetlerini sunduğu internet sitesi.

4. Rezervasyon:

1) YUKARDANBAK tarafından sunulan hizmetler, www.yukardanbak.com adresli internet sitesinde sergilenmektedir. Rezervasyon yapmak isteyen MÜŞTERİ, web sitesinde yer alan ilgili otelin rezervasyon bağlantısına tıklar veya çağrı merkezi üzerinden Otel satış danışmanı ile iletişime geçer.

2) MÜŞTERİ, www.yukardanbak.com üzerinden rezervasyonunu tamamlar ve rezervasyon bedelinin tamamını ödediği anda işbu mesafeli satış sözleşmesi kurulur.

3) MÜŞTERİ, rezervasyon sırasında beyan ettiği bilgilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ tarafından beyan edilen bu bilgilerden herhangi birinin yalan veya yanlış olduğunun tespit edilmesi durumunda, YUKARDANBAK sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahiptir.

4) Sözleşmenin tarafı haline gelen MÜŞTERİ, bu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini YUKARDANBAK'ın yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere devredemez. MÜŞTERİ bu sözleşmeyi imzalamakla YUKARDANBAK'ın sözleşmeden kaynaklı hak ve borçlarını üçüncü bir kişiye devretmesine ve sözleşmeye üçüncü bir kişinin katılmasına izin verir.

5) Kural olarak otel giriş saati 14:00, çıkış saati ise 11:00 olup, erken çıkış yapılmak istenmesi durumunda otel yetkililerine önceden bilgi verilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ'nin kendi isteği ile oteli erken terk etmesi durumunda herhangi bir para iadesi yapılmayacaktır.

5. Sözleşme Bedeli ve Ödeme Koşulları:

1) Otellerin sunduğu hizmetler tesise göre farklılık göstermekle beraber, ilgili otelin www.y

ukardanbak.com’da yer alan ücrete dahil hizmetleri dışındaki hizmetler ekstra ücrete tabidir. MÜŞTERİ sözleşme bedelini rezervasyon anında kredi kartı ile veya EFT/Havale ile belirtilen banka hesaplarına öder.

2) Yurt dışından www.yukardanbak.com sitesi kullanılarak rezervasyon yapan MÜŞTERİ'ler rezervasyonlarını döviz bazında öderler. Faturaları, konaklama gerçekleştikten sonra TCMB döviz alış kurunun TL karşılığı döviz olarak tanzim olur.

3) İadeler, rezervasyon için kullanılan kredi kartına veya MÜŞTERİ banka hesabına 30 gün içerisinde yapılır.

4) MÜŞTERİ, kredi kartlı ödemelerde sözleşme bedeline ilave olarak ayrıca, YUKARDANBAK tarafından hesaplanacak ve bildirilecek olan faiz, vade farkı, kur farkını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5) Anında Rezervasyon Teyidi: Rezervasyon onayı sistemin son aşamasında bilgisayardan yazdırmak suretiyle MÜŞTERİ tarafından alınabilecek ve aynı zamanda MÜŞTERİ tarafından verilen e-mail adresine gönderilecektir. Fatura konaklama gerçekleştikten ve tesisten çıkış yapıldıktan sonra kesilip talebi üzerine MÜŞTERİ'ye e-mail ile teslim edilecektir.

6. İptal ve Değişiklik:

1) İşbu sözleşmenin konusu belirli bir tarihte yapılması gereken konaklama hizmetinin satışını içerdiğinden MÜŞTERİ tarafından cayma hakkı kullanılamaz.

2) Her ne sebeple olursa olsun sözleşme kurulduktan sonra MÜŞTERİ'ye ücret iadesi yapılmaz.

3) Rezervasyonunu açığa almak veya tarih değişikliği yapmak isteyen MÜŞTERİ'nin giriş tarihinden en az 15 gün önce YUKARDANBAK'tan yazılı olarak talep etmesi gerekmektedir. Rezervasyon değişikliği veya rezervasyonun açığa alınması durumunda bu hakların kullanımı rezervasyon sırasında ödemeyi yapan kişiye aittir.

7. Mücbir Sebepler:

YUKARDANBAK, rezervasyon tarihleri arasında, başlangıcında veya öncesinde meydana gelebilecek her türlü olumsuz hava koşulları, yol engeli, doğal afetler, toplumsal olaylar, uluslararası ilişkiler, savaş, terör, öngörülemez teknik arızalar, salgın hastalıklar, grev, protesto ve iflas gibi sebeplerden dolayı rezervasyonu iptal veya tehir edebilir. Otel hizmetinin eksik olması veya hizmet verilememesi durumlarından YUKARDANBAK sorumlu tutulamaz. Bu durumda YUKARDANBAK hiçbir şekilde sorumlu olmamakla birlikte, MÜŞTERİ hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

8. Genel Hükümler:

1) Müşteri, rezervasyon sürecinde ve konaklama boyunca, Yukardanbak Turizm Limited Şirketi'nin belirlediği otel kurallarına ve politikalara uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kurallara aykırı davranışlar sergilenmesi durumunda, otel yönetiminin müşterinin konaklamasına son verme hakkı saklıdır.

2) Müşteri, hizmetin ifası sırasında karşılaştığı herhangi bir sorunu veya şikayeti, derhal ve yazılı olarak otel yönetimine bildireceğini kabul eder. Şikayetlerin, sorunların çözümü için otel yönetimine bildirilmemesi durumunda, müşterinin tazminat talepleri veya hizmetin değiştirilmesine yönelik hakları ortadan kalkar.

3) Otelin konumu, yapısı ve çevresi hakkında bilgiler, güvenlik önlemleri ve alınması gereken tedbirler, müşteriye giriş sırasında detaylı olarak açıklanır. Müşteri, kendi eşyalarının, değerli malzemelerinin ve kişisel eşyalarının güvenliğinden bizzat sorumludur. Yukardanbak, müşterinin kişisel eşyalarının kaybından veya zarar görmesinden sorumlu değildir.

4) Tesise girişte kimlik ve yaş doğrulaması yapılmaktadır. Yanlış veya eksik bilgi verilmesi durumunda, oluşan farklar müşteri tarafından otele girişte ödenir. (6 yaş ve üzeri her birey yetişkin olarak kabul edilir.)

5) Yukardanbak, müşterinin verdiği e-posta adresine, posta adresine ve cep telefonuna promosyonlar, kampanyalar ve bilgilendirmeler gönderme hakkını saklı tutar. Müşteri, bu sözleşmeyi kabul ederek Yukardanbak'ın kendisine iletişim gönderim iznini vermiş olur.

6) Müşteri, otel rezervasyonu sözleşmesini elektronik ortamda (sanal pos, havale veya EFT yoluyla) onayladığı takdirde, sözleşme şartlarını www.yukardanbak.com üzerinden incelediğini ve kabul ettiğini taahhüt eder.

7) Müşteri, tesiste alınan ekstra yiyecek-içecek ve sistem dışı hizmetlerin maliyetlerinin kendisine ait olduğunu kabul eder.

8) Müşteri, konaklama sırasında oteldeki demirbaşlara veya ortak kullanım alanlarındaki demirbaşlara verdiği zararlardan doğrudan sorumlu olduğunu kabul eder.

9) Otel yönetiminin yazılı izni olmaksızın, kokan, akan, yanıcı, patlayıcı veya çevreye rahatsızlık veren maddelerin ve kesici, delici veya ateşli silahların tesise getirilmesi yasaktır.

10) Yukardanbak ve otel yönetimi, gerekli gördüğü durumlarda, müşteriye önceden bilgi vermek kaydıyla, rezervasyonu başlangıç tarihinden 10 gün öncesine kadar değiştirebilir veya iptal edebilir. Müşteri, bu değişiklik veya iptali kabul etmediği takdirde, rezervasyonunun iptal edilmesi ve ödediği ücretin tamamının iadesini talep edebilir.

11) Müşteri, www.yukardanbak.com üzerinden verdiği adres bilgisinin, geçerli ve yasal tebligat adresi olarak kabul edildiğini beyan eder. Bu adrese yapılan tebligatlar, Türk Kanunları'nın 21. maddesi gereğince geçerli sayılır. Adres değişikliği durumunda, yeni adresin 3 gün içinde Yukardanbak'a bildirilmesi gerekmektedir.

12) Müşteri, bu otel rezervasyonu sözleşmesini ve sözleşmede adı geçen otel hakkındaki tüm bilgileri www.yukardanbak.com üzerinden inceledikten sonra, sözleşmeyi okuyup kabul ettiğini taahhüt eder.

13) Sözleşmeye dahil olan ancak imzası bulunmayan müşteriler, kendileri adına kayıt yaptıran kişilerin bu sözleşmeyi okuyup kabul etmeleriyle, sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu, Yukardanbak Turizm Limited Şirketi'nin sunduğu hizmetlerin, sözleşme şartlarına uygun olarak kullanılacağı anlamına gelir.

14) Müşterinin elinde bulunan sözleşme kopyası ile Yukardanbak'ta bulunan resmi kopya arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Yukardanbak'ta bulunan resmi kopya esas alınacaktır. Taraflar arasındaki yazılı iletişimler, e-postalar, whatsapp, instagram mesajları, faks gönderimleri gibi tüm yazışmalar, kesin delil olarak kabul edilecek ve şirket kayıtları esas alınacaktır. Taraflar, bildirdikleri adreslerin ve telefon numaralarının, tüm iletişim ve tebligatlar için geçerli olduğunu kabul ederler ve bu bilgilerde bir değişiklik olmadığı sürece, bu adreslere ve telefon numaralarına yapılan tüm bildirimlerin kendilerine ulaştığı kabul edilir.

15) Bu sözleşme, ekleri, ilan sayfaları, bilgilendirme mesajları ve taraflar arasında imzalanacak tüm sözleşmeler, bir bütün olarak kabul edilir ve her bir parçası, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilir.

16) Bu sözleşmeden kaynaklanan veya sözleşme şartlarının yerine getirilmemesiyle ilgili her türlü uyuşmazlık durumunda, Muğla Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır.

17) Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik veya ilave, her iki tarafın yazılı onayı ile geçerli olacaktır. Müşteri, sözleşmenin imzalanmasından sonra meydana gelebilecek ekonomik kriz, enflasyon, devalüasyon, döviz kurlarındaki artış gibi durumlar nedeniyle, sözleşmenin güncellenmesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

18) Müşteri, Yukardanbak tarafından hazırlanan bu mesafeli satış sözleşmesini dikkatlice okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Sözleşme metni, rezervasyon yapılan web sitesinde erişilebilir durumdadır ve ayrıca, rezervasyon sırasında müşterinin belirttiği e-posta adresine gönderilir. Yukardanbak, müşterinin talebi üzerine, sözleşmenin bir kopyasını sağlamaya hazırdır.

19) Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi, Yukardanbak'ın web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren geçerlidir.

20) Müşteri, bu 4 sayfadan oluşan Satış Sözleşmesi'ni ve zaman içerisinde yapılan tüm değişiklikleri, web sitesini kullanarak kabul etmiş sayılır.


KATEGORİLER